سیستم مدیریت منابع انسانی Human Resource Management
امکانات و ویژگی های نرم افزار
قابلیت های عمومی
 • يكپارچگي با ساير سيستم ها نظير سیستم مدیریت اطلاعات پایه سازمان
 • امکان اخذ گزارش های متمرکز در سطح هولدینگ
 • امکان استفاده از اطلاعات سیستم منابع انسانی در گزارشات هوش تجاری سازمان
 • امکان مشاهده اطلاعات کارکنان نظیر کارکرد روزانه، مانده مرخصی و اعلامیه حقوق و مزایای کارکنان با دسترسی محدود در محیط پورتال های سازمانی شیرپوینت
 • امکان دریافت کلیه اطلاعات موجود در فرم ها در قالب فایل های صفحات گسترده جهت تهیه گزارش ها و پردازش های تکمیلی مورد نیاز کاربران
 • امکان دریافت کلیه اطلاعات موجود گزارش های سیستم در قالب فرمت های متنوع
 • قابلیت اختصاص دسترسی به کاربران با استفاده از نقش های متنوع موجود
 • ورود به سیستم با دسترسی پیش فرض کاربر، بدون نیاز به تعریف و ورود اطلاعات نام کاربری و رمز عبور جداگانه
 • بایگانی الکترونیکی کلیه مدارک عمومی و استخدامی کارکنان
 

 

گزارش های برنامه ریزی منابع انسانی
 • گزارش های متنوع برنامه ریزی منابع انسانی در زیر مجموعه های زیر دسته بندی شده است :

   

  1. گزارش های آماری کارکنان
  2. گزارش های مرتبط با اطلاعات سازمانی
  3. ماتریس آمار موجودی نیروی انسانی
  4. گزارش های مرتبط با پست های سازمانی
  5. گزارش های روند تغییرات نیروی انسانی
  6. گزارش ماتریس سابقه کار/سن کارکنان
سیستم آمار و اطلاعات کارکنان
 • تعریف اطلاعات سازمان و تشکیلات شامل اطلاعات نمودار سازمانی، واحدهای تجاری، و پست های سازمانی بتفکیک واحدهای سازمانی
 • تخصیص کارکنان به موجودیت های مجازی و تعیین دسترسی کاربران به موجودیت های مجازی به منظور اعمال محدودیت های عرضی در هر سازمان
 • تعریف اطلاعات عمومی کارکنان شامل سوابق تحصیلی،  سوابق کاری،  نظام وظیفه، وابستگان، مهارت های فردی، گواهینامه ها،  دوره های آموزشی، آدرس های کارکنان
 • تعریف اطلاعات استخدامی کارکنان شامل چرخه تغییرات وضعیت اشتغال کارکنان از بدو ورود تا زمان خروج از سازمان، جابجایی کارکنان در مشاغل و پست های سازمانی، خاتمه کار کارکنان، سوابق انضباطی، محل های استقرار یا کار کارکنان
 • کنترل های سیستم ای اطلاعات استخدامی کارکنان در یک دوره زمانی ویا در روز جاری
 • صدور و ثبت انواع احکام پرداخت کارکنان نظیر تعیین حقوق و مزایا، برقراری حق اولاد، افزایش سنواتی، تمدید قرارداد، ویا افزایش سالانه
 • صدور دسته ای احکام پرداخت کارکنان نظیر افزایش سالانه حقوق و مزایا
 • تعریف اطلاعات متقاضیان کار شامل سوابق تحصیلی،  سوابق کاری،  نظام وظیفه، وابستگان، مهارت های فردی، گواهینامه ها،  دوره های آموزشی، و آدرس های متقاضی کار
 • پیش بینی فرآیند جذب، مصاحبه و بررسی، و مدیریت گردش کار درخواست جذب نیرو و اخذ تائید تا زمان جذب نهایی و استخدام کارکنان
 • پیش بینی چرخه عمر وضعیت های اشتغال کارکنان و امکان بروزرسانی اتوماتیک حالات اشتغال
 • تهیه گزارش های متنوع آمار و اطلاعات کارکنان شامل زیر بخش های :
  • گزارش های اطلاعات متقاضیان کار
  • گزارش های اطلاعات عمومی کارکنان
  • گزارش های اطلاعات استخدامی کارکنان
  • گزارش های اطلاعات احکام پرداخت کارکنان
  • گزارش های کنترلی
سیستم حضور و غیاب کارکنان
 • تعریف انواع شیفت ها و تقویم های کاری کارکنان
 • تعریف گروه ها و تیم های کاری، تخصیص کارکنان به تیم های کاری، تعیین ادمین حضور و غیاب تیم های کاری
 • جابجایی کارکنان درتیم های کاری، بمنظور اعمال تغییرات برنامه ریزی منابع انسانی
 • برنامه ریزی شیفت تیم های کاری
 • مدیریت تعویض نوبت کاری کارکنان و بروزرسانی گروهی برنامه شیفت های کاری
 • اتصال مستقیم به انواع مدل های دستگاه های ثبت اثر انگشت و یا اتصال به پایگاه داده دستگاه های ثبت اثر انگشت جهت دریافت اتوماتیک اطلاعات تردد کارکنان
 • ثبت و بروزرسانی اطلاعات ورود و خروج کارکنان
 • کنترل و مانیتورینگ آخرین وضعیت دریافت اطلاعات دستگاه های ثبت اثر انگشت
 • مدیریت اطلاعات مرخصی کارکنان، بروزرسانی اتوماتیک اطلاعات مرخصی کارکنان برای ماه جاری و ماه بعد (تخصیص سهمیه مرخصی استحقاقی کارکنان)
 • تایید کارکرد روزانه کارکنان بصورت توزیع شده توسط ادمین حضور و غیاب کارکنان
 • گزارش گری فهرست کارکنان فاقد تایید کارکرد روزانه
 • مشاهده و کنترل مغایرت های کارکرد روزانه توسط مسئولین واحد منابع انسانی
 • کنترل، اصلاح ویا تکمیل کارکرد روزانه کارکنان توسط مسئولین واحد منابع انسانی
 • محاسبه انواع کارکردهای افزایشی کارکنان نظیر فوق العاده های نوبت کاری و شب کاری
 • انجام محاسبات کارکرد ماهانه کارکنان، و امکان اعمال تغییرات توسط مسئولین واحد منابع انسانی
 • امکان بارکردن کارکرد ماهانه کارکنان با استفاده از فایل های صفحه گسترده
 • گزارش های متنوع حضور و غیاب کارکنان شامل زیر بخش های :
  • گزارش چند منظوره کارکرد کارکنان (با قابلیت تعریف انواع فیلترهای متنوع) و ارائه خروجی های متنوع
  • گزارش های مرتبط با مدیریت اطلاعات گروه ها و تیم های کاری
  • گزارش های مرتبط با مرخصی کارکنان
  • گزارش های مرتبط با مدیریت کارکرد روزانه کارکنان
  • گزارش های مرتبط با مدیریت کارکرد ماهانه کارکنان
  • گزارش های توزیع نیروی انسانی در نوع شیفت (غیرنوبتی، نوبت کار، ...)، شیفت ها و تقویم های کاری
  • گزارش های میانگین هزینه و نفر ساعت انواع کدهای کارکرد
سیستم حقوق و دستمزد کارکنان
 • تعریف کدهای اضافات و کسور دینامیک در سیستم با تعیین انواع مشخصه های مورد نیاز در محاسبات حقوق و دستمزد برای پوشش پرداخت ها و برداشت های کارکنان
 • تعریف انواع فرمول های متنوع برای کد های اضافات و کسور
 • تعریف انواع نظام های استخدامی، و تعیین اضافات و کسور مجاز جهت صدور احکام پرداخت و انجام محاسبات با استفاده از فرمول های محاسباتی داینامیک
 • تعریف انواع اضافات و کسور متفرقه تقسیطی، ثابت و یک ماهه کارکنان
 • محاسبه مساعده گروهی کارکنان براساس کارکرد کارکنان و ارائه گزارش های مرتبط با آن
 • محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان به تفکیک واحد های مستقل تجاری سازمان ها
 • کنترل اطلاعات و محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان
 • تهیه گزارش و فایل داده خروجی برای ارائه به بانک های کشاورزی، ملت، ملی، رفاه، صادرات، سپه، و تجارت
 • تهیه گزارش و فایل داده خروجی قابل ارائه به سازمان تامین اجتماعی
 • تهیه گزارش و فایل داده خروجی قابل ارائه به سازمان امور اقتصادی و دارائی
 • تهیه اعلامیه حقوق و مزایا با فرمت های متنوع
 • گزارش گری اطلاعات هزینه منابع انسانی به تفکیک مراکز مسئولیت یا مراکز
 • مدیریت اطلاعات ماموریت های کارکنان، انجام محاسبات فوق العاده ماموریت و هزینه های ماموریت، و انعکاس نتایج آن در محاسبات حقوق و دستمزد
 • گزارش های متنوع حقوق و دستمزد شامل زیر بخش های :
  • گزارش های اعلامیه حقوق و دستمزد
  • گزارش های مراکز هزینه
  • گزارش های مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور اقتصادی و دارائی، بانک ها
  • گزارش های کنترلی حقوق و دستمزد